Giới thiệu các ngành đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và cơ hội việc làm

Cập nhật: 21/07/2016

(ĐHVH) – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập năm 1959, là đơn vị đào tạo có quy mô tuyển sinh và chất lượng đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch. Hiện tại, trường đang đào tạo gần 6000 sinh viên đại học chính quy, hơn 2000 học viên hệ vừa làm vừa học và gần 500 học viên sau đại học. Trường đang có các bậc đào tạo: đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Đặc biệt, các cấp học đều được liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người học nâng cao trình độ.