HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC TRỰC TUYẾN BẰNG MICROSOFT TEAMS

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HỌC TRỰC TUYẾN

1. Sinh viên truy cập vào địa chỉ https://teams.microsoft.com bằng trình duyệt web hoặc cài đặt phần mềm Microsoft Teams trên các nền tảng Windows, Mac OS, Android, iOS.

2. Sinh viên các khóa từ K59 trở về trước đã tham gia học trực tuyến truy cập vào Microsoft Teams với tài khoản đã sử dụng trước đây (tài khoản có đuôi @msedu.edu.vn).

Riêng đối với sinh viên K60 và K61, sinh viên sử dụng tài khoản với tên đăng nhập và mật khẩu theo file tải về tại đây

- Tài khoản sinh viên K60: 

https://drive.google.com/file/d/12sAV-fQgRw-jtSnxJ5dTrTH2rcfTOI_o/view?fbclid=IwAR22s26apyEobSW7sHmp_SGuan8usgVwr7aebvWRfeioTw02rIUoDUa9dhE

- Tài khoản sinh viên K61: 

https://drive.google.com/file/d/1b4FuosaXEIBiktW83ilD6VeqxBCsUXX5/view?fbclid=IwAR1fhNIPS_PsIvoCZyMIRLS5sFO9a8trYX6Pz94hi_YuTIdc7teiQ5WmCu4

(một số sv chưa có tài khoản nhà trường đang tiếp tục cập nhật sinh viên theo dõi tại link này)

3. Nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp hoặc đã có, nhấn “Đăng nhập” (“Sign in”)Lưu ý: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên cập nhật và xác minh số điện thoại, địa chỉ email và đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản của mình.

4. Sinh viên xem hướng dẫn cụ thể tại file đính kèm (click vào đây để tải về) LƯU Ý:

1. Sinh viên học theo thời khóa biểu hiện tại (buổi sáng học từ 7h, buổi chiều từ 13h)

2. Sinh viên không đủ điều kiện học trực tuyến làm đơn xin hoãn học và gửi vào mail daotao@huc.edu.vn trước ngày 22/02/2021

3. Sinh viên xem mã các môn học tại link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vlBSdQUTiUrPoq1ydb7wkFXkDYyjIrgxTZWSWXMyce0/edit?fbclid=IwAR0tLdJRNHi8LHrM1CU3o11G-9nmo2ZuYhPiXzqNF4Q5nwSbC-pQcZ8-TzU#gid=0 

hoặc trực tiếp liên hệ với GV để được thêm và lớp học trực tuyến 

Sinh viên tải file Hướng dẫn sử dụng đầy đủ tại đây: https://drive.google.com/file/d/1vXBDAhyUb4HBDFgpaUP25KIykIeXxluk/view?fbclid=IwAR0tYGl_SUU7324AA6DcQNfm_T03GUEtcXHKgZxsMZML_hB0Jm0v7B8crSk