Danh sách dự kiến các SV được miễn, giảm học phí kì 1 năm học 2016-2017

Hiện nay phòng Công tác sinh viên đã nhận, phân loại hồ sơ của các sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí Kì 1 năm học 2016-2017. Các em kiểm tra Danh sách dự kiến này, nếu có ý kiến gì thì liên hệ với Phòng CTSV để được điều chỉnh trước khi Nhà trường kí quyết định chính thức. Các SV thuộc diện miễn giảm có thể hoàn thành học phí sau khi Quyết định được ban hành 10 ngày.

Các em xem danh sách tại đây.