Thông báo Danh sách sinh viên bị hủy Lịch thi Học kì phụ năm học 2015-2016

Theo Quy định của Nhà trường, sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí đến thời điểm ngày 20/7/2016 (trừ các sinh viên có đơn xin gia hạn đã được Nhà trường chấp nhận) sẽ bị hủy Lịch thi Học kì phụ năm học 2015-2016. Sinh viên có các môn bị hủy lịch thi sẽ nhận điểm không (điểm 0) và phải đăng kí học lại trong các học kì tới. Sinh viên vẫn phải nộp học phí cho các môn bị hủy và sẽ phải nộp học phí học lại cho lần đăng kí học tiếp theo. Nhà trường đề nghị sinh viên kiểm tra tên mình trong Danh sách này. Nếu sinh viên nào có thắc mắc, xin gửi thư về Phòng Đào tạo theo địa chỉ: daotao@huc.edu.vn

Sinh viên lưu ý: Mặc dù các sv nợ học phí vẫn có lịch thi trong trang cá nhân nhưng không được vào phòng thi. Nếu trường hợp có dự thi thì cũng sẽ bị hủy kết quả và nhận điểm không.

Sinh viên xem danh sách tại đây