THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

(Vềviệc đăng ký học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên K53)

                                Kính gửi: - Các khoa có sinh viên

                                                - Sinh viên K53

Những sinh viên (Khoa: TVTT; Sáng tác văn học; Di sản vănhóa, Kinh doanh xuất bản phẩm, Văn hóa DL) được miễn tiếng Anh cơ bản học phầnI; II sẽ liên hệ với phòng Đào tạo để được bố trí vào học lớp tiếng Anh chuyênngành.

Thời hạn đăng ký : Trước 16h00 ngày 20/12/2012

Thông tin chi tiết liên hệ :

- Thầy Hùng : 0982355467

- Cô Toan : 0904128098

- Thầy Hưng : 0904293388