Thông báo về học phí các lớp tín chỉ

THÔNG BÁO

 Về việc tra cứu điểm thi, lịch thi, thông báo các lớp Vừa làm vừa học

______________________

Nhằm chuẩn hóa  công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ từng bước cập nhật các thông tin đào tạo trên website và cổng thông tin sinh viên. Trong khi hoàn thiện dữ liệu để đưa cổng thông tin sinh viên vào hoạt động, các thông tin đào tạo hệ vừa làm vừa học sẽ được cập nhật trên mục Đào tạo – Tuyển sinh trong website của trường. Các thông tin có thể kiểm tra bao gồm: kết quả học tập; kế hoạch đào tạo; lịch  thi học kỳ; thông báo tuyển sinh - tốt nghiệp. Học viên và đơn vị liên kết đào tạo có thể tìm kiếm thông tin theo các cách sau:

1.    Vào địa chỉ huc.edu.vn, chọn tab Đào tạo-Tuyển sinh, di chuyển đến mục cần tìm chọn Vừa làm vừa học, chọn ngành, tích đúp chuột trái vào từng lớp để xem hoặc tải về máy.

2.    Vào địa chỉ: http://daotao.huc.edu.vn di chuyển đến mục cần tìm chọn Vừa làm vừa học, chọn ngành, tích đúp chuột trái vào từng lớp để xem hoặc tải về máy.

Thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; 418 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 04.38511971, số máy lẻ: 116/117/105

 

Trân trọng thông báo./.