THÔNG BÁO

THÔNGBÁO

Về việc tổ chức đào tạo môn Tiếng Anh cơ bản

Kính gửi: Các khoa cósinh viên

                 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốctế

 

Căn cứ chương trình đào tạo môn tiếng Anh cơ bản học phần I,II; xét Biênbản thẩm định đề thi của các chuyên gia tư vấn và đề nghị của Khoa Ngôn ngữ& Văn hóa Quốc tế, nhà trường thông báo:

1.     Các mức điểm miễn và quy định về việc quy đổi điểm

Điểm môn Tiếng Anh

Học phần được miễn

Quy đổi trong bảng điểm

Từ 40 đến 44 điểm

I

Học phần I đạt 5,5 điểm

 Từ 46 đến 50 điểm

I

Học phần I đạt 6,5 điểm

Từ 52 đến 58

I

Học phần I đạt 7,5 điểm

Từ 58 đến 64

I

Học phần I đạt 8,0 điểm

Từ 66 đến 76 điểm

I và II

Học phần I và II đạt 8 điểm

Từ 78 đến 82

I và II

Học phần I và II đạt 8,5 điểm

Từ 84 đến 90

I và II

Học phần I, II đạt 9,0 điểm

Từ 92 trở lên

I và II

Học phần I, II đạt 10 điểm

2.     Sinh viên được quyền chọn mức điểm quy đổi để miễncác học phần tương ứng hoặc từ chối quyền miễn để đăng ký học theo Thời khóabiểu đã thông báo. Các học phần được miễn, sinh viên không phải đóng học phí.

 

Các khoa có sinh viên và Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế hướng dẫnsinh viên thực hiện thông báo này.Trong quá trình triển khai, nếu cần điềuchỉnh, đề nghị phản ánh qua Phòng Đào tạo, bộ phận thường trực của Ban Đào tạotín chỉ để có điều chỉnh phù hợp.