THÔNG BÁO 23/01/2013

Thông báo đến toàn thể các em sinh viên K53 :
- Đề nghị các em sinh viên kiểm tra kĩ lịch học trong phần lịch học cá nhân để vào đúng lớp, tránh trường hợp tự ý vào lớp khác.
- Trên cổng thông tin phần thông tin cá nhân, sinh viên sẽ được tự cập nhật thông tin về địa chỉ nơi ở, email và số điện thoại của mình