THÔNG BÁO VỀ THI PHÂN LOẠI HỌC PHẦN TIẾNG ANH

Thông báo đến toàn thể các em SV K53 về việc thi phân loại học phần tiếng anh :
Thực hiện kế hoạch năm học, theo yêu cầu của đào tạo tín chỉ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức thi phân loại môn tiếng Anh cho các lớp sinh viên K53 (Áp dụng đối với cả hệ cao đẳng, đại học, trừ sinh viên học chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch Quốc tế).

- Thời gian 7h30’ ngày 09 tháng 12 năm 2012

- Lệ phí thi: 80.000/sinh viên

- Danh sách phòng thi được niêm yết tại bảng tin giảng đường B.

(Trên cơ sở điểm thi và kết luận của Hội đồng thi về các mức điểm quy đổi, sinh viên được miễn học phần nào sẽ không phải đóng học phí của học phần đó.)