Hướng dẫn sinh viên K60, K61 kích hoạt tài khoản MS Teams

Cập nhật: 19/02/2021

Hướng dẫn sinh viên K60, K61 kích hoạt tài khoản MS Teams

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC TRỰC TUYẾN BẰNG MICROSOFT TEAMS

Cập nhật: 18/02/2021

Hướng dẫn sử dụng Teams

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên 2020

Cập nhật: 04/12/2020

Dành cho sinh viên năm nhất (K61)