Hướng dẫn sinh viên K60, K61 kích hoạt tài khoản MS Teams

Cập nhật: 19/02/2021

Hướng dẫn sinh viên K60, K61 kích hoạt tài khoản MS Teams

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC TRỰC TUYẾN BẰNG MICROSOFT TEAMS

Cập nhật: 18/02/2021

Hướng dẫn sử dụng Teams

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên 2020

Cập nhật: 04/12/2020

Dành cho sinh viên năm nhất (K61)

Danh sách dự kiến các SV được miễn, giảm học phí kì 1 năm học 2016-2017

Cập nhật: 02/10/2016

Hiện nay phòng Công tác sinh viên đã nhận, phân loại hồ sơ của các sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí Kì 1 năm học 2016-2017. Các em kiểm tra Danh sách dự kiến này, nếu có ý kiến gì thì liên hệ với Phòng CTSV để được điều chỉnh trước khi Nhà trường kí quyết định chính thức. Các SV thuộc diện miễn giảm có thể hoàn thành học phí sau khi Quyết định được ban hành 10 ngày.

Thông báo Danh sách sinh viên bị hủy Lịch thi Học kì phụ năm học 2015-2016

Cập nhật: 21/07/2016

Theo Quy định của Nhà trường, sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí đến thời điểm ngày 20/7/2016 (trừ các sinh viên có đơn xin gia hạn đã được Nhà trường chấp nhận) sẽ bị hủy Lịch thi Học kì phụ năm học 2015-2016.

Thông báo nộp học phí

Cập nhật: 30/06/2016

Sinh viên chú ý nộp học phí đúng hạn theo thông báo

Thông báo về việc tra cứu điểm thi, lịch thi, thông báo các lớp hệ Vừa làm vừa học

Cập nhật:

Nhằm chuẩn hóa công tác quản lý đào tạo hệ vừa làmvừa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ từng bước cập nhật các thông tin đào tạo trên website và cổng thông tin sinh viên. Trong khi hoàn thiện dữ liệu để đưa cổng thông tin sinh viên vào hoạt động, các thông tin đào tạo hệ vừa làm vừa học sẽ được cập nhật trên mục Đào tạo – Tuyển sinh trong website của trường

Thông báo về học phí các lớp tín chỉ

Cập nhật:

Thông báo học phí

Thông báo số 4

Cập nhật:

Về việc huỷ lớp tín chỉ và gia hạn đăng kí bổ sung các lớp trong học kì phụ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐỢT ĐĂNG KÝ LỚP MÔN HỌC BỔ SUNG ( ĐỢT 3 – HỌC KÌ II )

Cập nhật:

Kính gửi : - Các khoa chuyên ngành - Sinh viên các lớp K53

THÔNG BÁO 23/01/2013

Cập nhật:

info k53

THÔNG BÁO ĐẾN LỚP THÔNG TIN HỌC (N02)

Cập nhật:

Thông tin học N02

THÔNG BÁO CÁC LỚP HUỶ

Cập nhật:

Các lớp huỷ