Hướng dẫn sinh viên K60, K61 kích hoạt tài khoản MS Teams

Sinh viên K60, K61 chú ý kích hoạt MS Edu:

- Sinh viên K60 đã có tài khoản đuôi "@msedu.edu.vn" học trực tuyến ở kỳ trước, có thể sử dụng để học ở kỳ này.

- Sinh viên K60 chưa có tài khoản từ kỳ trước có thể sử dụng tài khoản nhà trường cung cấp và làm theo hướng dẫn như K61 phía dưới.

- Sinh viên K61: Giảng viên sẽ thêm sinh viên vào lớp (sinh viên nào chưa vào được lớp thì các em chủ động liên hệ cung cấp tài khoản cho GV để GV thêm các em vào.

Sau khi Giảng viên thêm SV sẽ nhận được thư mời. SV đăng nhập vào https://outlook.office365.com sau đó làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Sinh viên truy cập https://outlook.office365.com đăng nhập bằng tài khoản nhà trường cung cấp

 1

Bước 2: Sinh viên kiểm tra hộp thư đến có thư mời của Microsoft Teams vào lớp học, sau đó chọn Mở Microsoft Teams

2

 

Bước 3: Sau đó cửa sổ mới hiện ra, SV chọn Chấp nhận

 3

Bước 4: Sv có thể chọn tải ứng dụng Teams hoặc sử dụng trình duyệt

4

Bước 5: Sau khi tham gia thành công, giao diện teams sẽ như hình dưới.

Sinh viên chú ý góc bên phải cạnh tên tài khoản sinh viên có dòng chữ MS Edu.

5