Đang thực hiện

Top banner

Tuyển sinh đại học 2017 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Các ngành đào tạo và cơ hội việc làm

Đăng ngày: 05/07/2017

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là trường đại học công lập, được thành lập năm 1959, là đơn vị đào tạo có quy mô tuyển sinh và chất lượng đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Báo chí, Thông tin - Thư viện . Hiện tại, Trường đang đào tạo gần 6000 sinh viên đại học chính quy, hơn 2000 học viên hệ vừa làm vừa học, gần 600 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Trường có các bậc đào tạo: đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Năm 2017, Trường tuyển sinh 13 ngành đào tạo, trình độ đại học. Cụ thể:

1. Ngành Quản lý văn hóa
Người học được trang bị những kiến thức để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, tổ chức sự kiện, biên đạo múa, biểu diễn âm nhạc trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng làm việc tại các Sở Văn hóa, Phòng và Trung tâm văn hóa; các Bộ, Ngành có chức năng xây dựng chính sách văn hóa và quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật; Ban Quản lý các dự án phát triển văn hóa nghệ thuật; Các công ty tổ chức sự kiện và hoạt động truyền thông; Các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Bộ phận Marketing của doanh nghiệp.
Ngành quản lý văn hóa gồm 06 chuyên ngành:
- Chính sách văn hóa & quản lý nghệ thuật
- Biểu diễn âm nhạc
- Đạo diễn sự kiện
- Biên đạo múa đại chúng
- Quản lý nhà nước về gia đình
- Quản lý di sản văn hóa

2. Ngành Việt Nam học (Văn hóa du lịch)
Người học được trang bị những kiến thức lý luận và nghiệp vụ chuyên môn về du lịch một cách có hệ thống để có thể thiết kế, tổ chức, quản lý các chương trình du lịch trong nước và quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý hoạt động du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, các cơ quan nghiên cứu và xây dựng chính sách về du lịch.
Ngành Việt Nam học (Văn hóa du lịch) gồm 03 chuyên ngành:
- Văn hóa du lịch
- Hướng dẫn du lịch quốc tế
- Lữ hành, hướng dẫn du lịch

3. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành
Người học được trang bị các kiến thức và kĩ năng về về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý và tập quán của du khách trong nước và quốc tế, các kỹ năng nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Ngoài ra, với những môn học chuyên ngành, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về Văn hóa tổ chức, Kinh tế du lịch, Văn hóa du lịch, Marketing du lịch, Phong tục – tập quán – lễ hội – truyền thống, Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng, Quản trị lữ hành, Địa lý du lịch, Quản trị sự kiện, Hướng dẫn du lịch, PR và truyền thông cho sự kiện,…
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, mỗi năm toàn ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành này ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ có hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Chính nhu cầu cao về nhân lực đã tạo ra cơ hội lựa chọn việc làm phong phú cho các cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với mức lương khởi điểm hấp dẫn, khoảng 8-10 triệu đồng/tháng cùng với chế độ ưu đãi tốt.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể tự tin làm việc tại các vị trí sau: hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị - điều hành - thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước hoặc các tổ chức phi chính phủ; chuyên viên tại các Sở, ban, Ngành về Du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu,... Thêm vào đó, làm việc trong ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cũng đồng nghĩa với việc bạn có rất nhiều cơ hội để tự khẳng định bản thân, phát triển khả năng kinh doanh độc lập. Một trong những xu hướng được ưu tiên lựa chọn hiện nay chính là thành lập công ty kinh doanh dịch vụ du lịch - lữ hành của riêng mình.

4. Ngành Luật
Người học được trang bị kiến thức và kĩ năng về pháp luật như: Luật hiến pháp, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Luật hành chính, Luật thương mại, Luật lao động, Luật đất đai, Luật môi trường, Luật công pháp quốc tế, Luật tư pháp quốc tế, Luật thương mại quốc tế.…
Sau khi tốt nghiệp các ngành Luật, sinh viên sẽ nhận được bằng cử nhân luật; sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tư vấn luật; phòng tổ chức hành chính, phòng pháp chế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, cử nhân luật còn có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân từ cấp trung uơng đến địa phương; nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu...

5. Ngành Ngôn ngữ Anh
Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo những nhà chuyên môn có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh (tối thiểu tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu); có năng lực cơ bản (như khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

6. Ngành Văn hóa học
Người học được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể nghiên cứu văn hóa; xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông; tổ chức, điều hành, tư vấn, giám sát các hoạt động văn hóa để phát triển cộng đồng.
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; công tác tại các Viện, cơ quan nghiên cứu; các công ty truyền thông; các tổ chức phát triển văn hóa cộng đồng; các đơn vị tổ chức sự kiện; các đơn vị tư vấn xây dựng và quản lý dự án văn hóa.
Ngành Văn hóa học gồm 02 chuyên ngành:
- Văn hóa truyền thông
- Nghiên cứu văn hóa

7. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm
Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm để có năng lực, khả năng phân tích, nghiên cứu, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng làm viêc tại các doanh nghiệp kinh doanh văn hóa phẩm, các cơ quan xuất bản, phát hành; bộ phận phát triển thị trường của các cơ quan báo chí, truyền thông; các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành.

8. Ngành Bảo tàng học
Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về Bảo tàng học để người học có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại thiết chế bảo tàng, di tích và tại các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội – xã hội nghề nghiệp có chức năng liên quan đến sự nghiệp bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa như các Quỹ Quốc tế về Bảo tồn, các ban Quản lý di tích, các ban Quản lý dự án trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích.

9. Ngành Khoa học Thư viện
Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học thư viện để tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin. Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thư viện; các thư viện trong toàn hệ thống từ thư viện của các Bộ, Ngành đến tỉnh thành, quận huyện, xã phường, trường học; các Trung tâm lưu trữ; các bộ phận Quản lý dữ liệu của cơ quan, doanh nghiệp.

10. Ngành Thông tin học
Người học được trang bị những kiến thức cơ bản để tổ chức hoạt động thông tin: xây dựng, quản trị, khai thác các loại nguồn lực thông tin, xử lý phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; tổ chức các hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin; sử dụng công nghệ hiện đại trong công tác thu thập, tổ chức và phân phối thông tin. Người học có cơ hội làm việc tại các Trung tâm thông tin tư liệu, các doanh nghiệp khai thác và cung cấp dịch vụ tin, bộ phận xử lý và phân tích thông tin của Bộ, Ngành, Tập đoàn; các website và cổng thông tin điện tử…

11. Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số
Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa các dân tộc Việt Nam để có thể nghiên cứu, tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa về dân tộc thiểu số.
Người học có cơ hội được làm việc tại các Viện Nghiên cứu, các cơ quan làm công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương như Ủy ban dân tộc, Hội đồng dân tộc, các Ban dân tộc và Tôn giáo, các Sở Văn hóa, Trung tâm văn hóa, các cơ quan an ninh văn hóa, các đơn vị làm công tác quản lý hoạt động có liên quan đến dân tộc thiểu số và vùng biên giới như an ninh, quốc phòng, xuất nhập cảnh; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số, các dự án xóa đói giảm nghèo.

12. Ngành Báo chí
Người học được trang bị những kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ sở ngành báo chí, truyền thông và khối kiến chuyên ngành truyền thông, tổ chức và hoạt động tòa soạn, thể loại báo chí, báo trực tuyến, truyền hình. Cùng với đó, người học được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp như sản xuất tin, bài, phóng sự điều tra; biên tập, dàn trang, trình bày báo in, báo điện tử; tổ chức sự kiện, tổ chức truyền thông nội bộ; sản xuất các chương trình truyền thanh, truyền hình; thiết kế và sản xuất các ấn phẩm quảng cáo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nghề nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm phóng viên, bình luận viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên cho các cơ quan truyền thông đại chúng như báo in, đài phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, hãng thông tấn, các cơ quan xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng; Làm cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản; Làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về báo chí truyền thông..

13. Ngành Gia đình học
Người học được trang bị kiến thức và kĩ năng về nguồn gốc gia đình, chức năng gia đình, các loại hình gia đình, những đặc trưng cơ bản của gia đình truyền thống, các xu hướng phát triển gia đình, mô hình kinh tế gia đình; các hoạt động nghiệp vụ nhằm định hướng, điều chỉnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ gia đình.
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm chuyên viên, cán bộ gia đình, cán bộ văn hóa, các vấn đề xã hội trong các cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao; các cơ quan đối ngoại của các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan hành chính thuộc Trung ương và địa phương; Ủy ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em; Trở thành nghiên cứu viên tại các viện chiến lược quốc gia, viện phụ nữ cán bộ, viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, viện Xã hội học, viện Con người; Chuyên viên của các tổ chức phi chính phủ; Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… đào tạo về công tác xã hội, phụ nữ học, xã hội học… và các cơ quan, đơn vị có chức năng đào tạo văn hóa khác.
 
Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

  

Nguyên tắc xét tuyển:


Xét điểm trúng tuyển của từng ngành/ chuyên ngành theo nguyên tắc:
- Lấy điểm tổ hợp C00 cao hơn các tổ hợp còn lại là 03 điểm.
- Điểm lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt giữa các giữa các tổ hợp trong cùng một ngành/ chuyên ngành (trừ tổ hợp C00).


 
Lượt xem: 50982
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 1.690.704