Đang thực hiện

Top banner
Chính sách sinh viên
Thông báo về việc kỉ luật sinh viên vi phạm qui chế
(ĐH VHHN) - Thông báo về việc kỉ luật sinh viên vi phạm qui chế
Danh sách dự kiến sinh viên thuộc diện Miễn giảm học phí học kỳ II, năm học 2017 - 2018
Danh sách dự kiến sinh viên thuộc diện Miễn giảm học phí học kỳ II, năm học 2017 - 2018.
Thông báo V/v thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018
(ĐHVH HN) - Thông báo V/v thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018.
Thông báo V/v thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ II, năm học 2017 - 2018
(ĐHVH HN) - Thông báo Về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy HK II, năm học 2017 - 2018. 
Thông báo V/v thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II, năm học 2017- 2018
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II, năm học 2017- 2018.
Thông báo V/v chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy Học kỳ I năm học 2017-2018
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo V/v chi tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy Học kỳ I năm học 2017-2018.
Hoàn thiện thủ tục nhận tiền học bổng, trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí của sinh viên
(ĐHVH)- Hiện nay, Nhà trường đang làm thủ tục chi trả tiền Học bổng học kỳ 1, tiền Trợ cấp xã hội học kỳ 2 và Miễn giảm học phí của năm học 2013- 2014 cho sinh viên. Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. 
Hướng dẫn làm hồ sơ miễn giảm học phí cho sinh viên HKII năm 2015-2016
(ĐHVH)- Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh xã hội về hướng dẫn, thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
Thủ tục hồ sơ MGHP cho sinh viên chính quy- HK2 năm học 2015-2016
Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh xã hội về hướng dẫn, thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; 
Tổ chức thi lại, học lại Bài thu hoạch công dân sinh viên
(ĐHVH)- Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức học lại- thi lại, Bài thu hoạch trong tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2015-2016, Phòng CTSV lập kế hoạch tổ chức triển khai, cụ thể như sau: 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.690.664