Đang thực hiện

Top banner

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Thị Hằng

Đăng ngày: 12/12/2018

(ĐH VHHN) - Sáng ngày 12/12/2018, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thị Hằng đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học, mã số 62310640 với đề tài: “Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Qua điện ảnh, thời trang, ẩm thực)”. Luận án được hướng dẫn bởi PGS.TS. Từ Thị Loan.
 


Hội đồng chấm Luận án cho NCS Phạm Thị Hằng

Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Phạm Thị Hằng gồm 07 thành viên:
1. PGS.TS. Trần Đức  Ngôn – Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng
2. GS.TS. Nguyễn Chí Bền – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Phản biện 1
3. GS.TS. Đỗ Quang Hưng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) - Phản biện 2
4. PGS.TS. Nguyễn Đình Thi – Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh - Phản biện 3
5. PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương Trường Đại học Văn hóa Hà Nội- Ủy viên
6. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm Viện Nghiên cứu Văn hóa - Ủy viên
7. PGS. TS. Đặng Hoài Thu  Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên thư ký

Trong bối cảnh Hội nhập quốc tế, văn hóa là một nguồn lực “sức mạnh mềm” được các quốc gia sử dụng để tạo dựng vị thế, tăng cường sự ảnh hưởng của mình tới các quốc gia khác. Một số nước có nền công nghiệp văn hóa phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… đang tạo ra những ảnh hưởng lớn về mặt văn hóa tới giới trẻ, trong đó có sinh viên thông qua trang phục, âm nhạc, điện ảnh. Sinh viên là một lực lượng xã hội quan trọng, đại diện tiêu biểu của thanh niên và của xã hội. Tuy nhiên, sinh viên cũng là nhóm xã hội mà sự trải nghiệm chưa nhiều, chưa có kinh nghiệm sống, dẫn đến khả năng phân biệt cái tích cực, cái tiêu cực, cái tiến bộ, cái bảo thủ trong tiếp nhận văn hóa ở họ chưa cao. Do đó, đây là đối tượng dễ chịu ảnh hưởng của các luồng văn hóa ngoại lai.NCS Phạm Thị Hằng trình bày kết quả Luận án trước Hội đồng

Bởi vậy, NCS Phạm Thị Hằng đã lựa chọn nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhằm nhận diện những mặt tích cực và tiêu cực, những điều được và mất để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội – một địa bàn có tính đại điện cho sinh viên cả nước hiện nay. Từ đó trả lời các câu hỏi: Những ảnh hưởng nào có ích cho sự phát triển văn hóa dân tộc? Những ảnh hưởng nào gây ra hệ lụy? Những vấn đề gì đặt ra mà Nhà nước, các cơ quan quản lý văn hóa và giáo dục, các nhà nghiên cứu, các trường học... cần giúp sinh viên hội nhập thành công trong bối cảnh hội nhập quốc tế?

Trong buổi lễ bảo vệ Luận án, NCS. Phạm Thị Hằng đã làm rõ được ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đến sinh viên Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế trên nhiều chiều cạnh, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với sinh viên Việt Nam hiện nay, cung cấp cơ sở khoa học cho việc định hướng và hoạch định chính sách nhằm quản lý, giáo dục và đào tạo sinh viên hiệu quả hơn.

Sau khi lắng nghe NCS trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi phản biện, Hội đồng chấm luận án đã họp và đánh giá cao kết quả nghiên cứu và phần thuyết minh đề tài của NCS. Thay mặt cho Hội đồng chấm luận án, PGS.TS. Trần Đức Ngôn công bố 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu của NCS và đề nghị cơ sở đào tạo công nhận NCS Phạm Thị Hằng đạt học vị Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học. 
Đoàn Thắng
 
Lượt xem: 1432
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 1.690.675